Nawigacja

Artykuły: Biografie

Arcybiskup Andrzej Krzycki
Andrzej Krzycki urodził 7 lipca 1482 roku w Krzycku. Będąc kilkuletnim dzieckiem stracił matkę, niedługo potem zmarł mu ojciec. Wychowaniem chłopca zajął się jego starszy brat Mikołaj. Okres jego nauki i studiów jest słabo udokumentowany. Zapewne uczył się w krakowskiej szkole katedralnej i ewentualnie mógł korzystać z jakiegoś prywatnego nauczyciela. Szesnastoletni Andrzej Krzycki znał biegle łacinę i żywo interesował się literaturą.

Kardynał Stefan Wyszyński
Stefan Wyszyński urodził się w dniu 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Polska rozdarta była wówczas między trzech zaborców. Zuzela pozostawała pod panowaniem rosyjskim. Stefan zatem od dziecka poznał smak niewoli i ukochał Polskę. Nad jego dzieciństwem zaciążyło dramatyczne wydarzenie śmierci matki. Umarła, kiedy miał zaledwie 9 lat. Przez całe życie tęsknił za nią. Ta tęsknota skierowała jego serce ku Matce Niebieskiej - ku tej, "która nie umiera", na Nią będzie też często wskazywał w swojej późniejszej pracy duszpasterskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Z powodu choroby święcony był sam, wkrótce po wyjściu ze szpitala. Z mszą świętą prymicyjną pojechał na Jasną Górę. Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora na podstawie prac: "Prawa Kościoła do szkoły". Po studiach udał się w podróż naukową po krajach Europy Zachodniej. Po powrocie do kraju został profesorem nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, jednocześnie prowadził intensywną działalność społeczną wśród robotników Włocławka.

Leonard Gruchacz
Leonard Gruchacz urodził się w Andrzejewie w roku 1898 jako najmłodszy syn Stanisława Gruchacza i Julii z Czyżewskich. Uczęszczał do szkoły w Andrzejewie, gdzie w jednej klasie uczył się z Anastazją Wyszyńską. Znał się dobrze z młodszym bratem Anastazji - Stefanem. Rodzina Wyszyńskich od 1910 roku mieszkała w Andrzejewie, w domu należącym do wuja Leonarda Gruchacza - Józefa Czyżewskiego.

Pułkownik Aleksander Hertel
Aleksander Hertel urodził się 28 sierpnia 1894 r. w Radomiu. Syn Wojciecha - farmaceuty i Marii Frieck. Od 1913 r. studiował na uniwersytecie w Zurychu chemię, należąc jednocześnie do tajnego Związku Strzeleckiego. W sierpniu 1914 r. powrócił do Krakowa i wstąpił do artylerii legionowej w Przegorzałkach. W lipcu 1915 r. awansował na podporucznika a w grudniu na porucznika. W latach 1916 - 1917 dowodził baterią konną. Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 r. internowany w Beniaminowie. Od kwietnia 1918 r. w PSZ na kursie topografii. W Polsce niepodległej, od 1 września 1919 r. jako dowódca dywizjonu 1 pap brał udział w walkach na wschodzie. 15 IV 1920 r. awansowany na froncie na majora.

Pułkownik Stefan Kossecki
Stefan Kossecki urodził się 12 stycznia 1890r. w Sawińcach koło Kamieńca Podolskiego. Po ukończeniu ośmioklasowej Szkoły Techniczno - Agronomicznej w Kamieńcu, powołany do armii rosyjskiej odbył obowiązkową służbę w 13. Pułku Strzelców Sieszych (1911 - 1912).

Stanisław i Piotr Gruchacz
Piotr Gruchacz urodził się w Andrzejewie w roku 1817 jako Piotr Kraszewski, w rodzinie drobnoszlacheckiej herbu Jastrzębiec. W wieku 14 lat wraz z rodziną wyjechał do Krakowa, gdzie jego ojciec - powstaniec ukrywał się po upadku Powstania Listopadowego. Po kilku latach powrócił w rodzinne strony i osiadł w Andrzejewie pod przybranym nazwiskiem Gruchacz. Pełnił funkcję policjanta miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej. W roku 1862 został aresztowany za udział w manifestacjach patriotycznych. Zwolniony w październiku 1862 r.