Książki

R. Wnorowski, Stefan Kossecki, Warszawa 2020

Dowódca 18 Dywizji Piechoty generał Stefan Kossecki

W roku 2020, w ramach serii „Bohaterowie Niepodległej” wydawanej przez Instytut Pamięci Narodowej, ukazała się broszura poświęcona dowódcy 18 Dywizji Piechoty generałowi Stefanowi Kosseckiemu. Opracowanie liczy czterdzieści stron. Jej autorem jest Radosław Wnorowski pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN.

Na stronie internetowej instytutu czytamy:  Seria „Bohaterowie Niepodległej” przedstawia postacie, które uczestniczyły w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. Jej celem jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości Polski. W serii znajdują się sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć, m.in. żołnierzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, uczestników wojny polsko – bolszewickiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich i śląskich oraz bojowników innych polskich formacji wojskowych uczestniczących w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Dobrze, że w tej ciekawej serii znalazło się również miejsce na przypomnienie losów generała Kosseckiego. Broszura dostępna jest na stronach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/publikacje-edukacyjne-i/106178,Stefan-Kossecki.html

Okładka broszury "Stefan Kossecki" w ramach serii „Bohaterowie Niepodległej”
Okładka broszury “Stefan Kossecki” w ramach serii „Bohaterowie Niepodległej”

Damian Jasko

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Pasjonat historii lokalnej i nie tylko.