Inne

Gmina Szulborze-Koty

Przebój: ilustrowane czasopismo regionalne

Opis gminy Szulborze-Koty pochodzi z gazety “Przebój: ilustrowane czasopismo regionalne”, nr 4, 1931 s. 45
Autor: nieznany
Zachowano oryginalną pisownię.


Gmina zajmuje 7 982 ha obszaru, ludności 6500, administracyjnie podzielona na 35 sołectw.

Gleba na ogół jest dobra, mieszana pszenno-buraczana z żytnio-kartoflaną. Kultura rolna drobnych gospodarstw słabo się rozwija, z istniejących zaś 2 kółek rolniczych, jedno tylko jest bardziej żywotne. Jedynie instruktorzy rolni Wydz. Pow. urządzają tu poletka doświadczalne z konkursami. W hodowli bydła przeważa rasa holenderska, dopiero w roku ubiegłym zakupiła gmina jednego buhaja zarodowego rasy czerwonej polskiej, który przydzielony został do Kółka rolniczego w Gołębiach – Leśniewie. W majątkach wielkich prowadzona jest też hodowla koni i nierogacizny. Część gminy jest skomasowana a kilkanaście wiosek znajduje się w trakcie komasacji.

W roku 1928 zabrukowano 800 metrów kwadratowych drogi w osiedlu Szulborze-Koty, która w roku bieżącym będzie dalej brukowaną oraz Szulborze-Wielkie pół kilometra. Reszta dróg gruntowych jest stale poprawiana i na przestrzeni kilku kilometrów żwirowana.

W roku 1926 ukończono budowę czteroklasowej szkoły powszechnej drewnianej w Szulborze – Koty. Jedna szkoła mieści się w lokalu dawnym własnym, 5 zaś w lokalach wynajętych.

Straż pożarna jest jedna, w stadium organizacji. Czynne są 3 oddziały Strzelca, 1 hufiec P. W., 1 Kasa Stefczyka.

W roku 1928 uruchomiono Gminną Kasę Poż. Oszcz. Kapitał zakładowy wynosi 6033 zł. 10 gr. Obrót na 31 XII 1930 roku 20676 zł 52 gr., wkłady oszczędn. 293 zł 82 gr

Ogólny budżet na rok 1930-1931 wynosi 23991 zł 10 gr.; w tem na szkolnictwo 5535 zł. 40 gr., na opiekę społeczną 500 zł.

W skład Rady Gminnej wchodzą panowie: Józef Zawistowski, Ferdynand Niwiński, Franciszek Iwanowski, Franciszek Sierota, Aleksander Dmochowski, Antoni Kozłowski, Antoni Galanty, Konstanty Brzeziński, Leonard Zakrzewski, Stanisław Jutczak, Adolf Dąbkowski i Konstanty Grodzki. Wójtem gminy od roku 1919 jest pan Konstanty Rostkowski. Sekretarzem od stycznia 1930 roku jest pan Wincenty Bolesław Stawiarz.


Opis gminy Szulborze-Koty pochodzi z gazety “Przebój: ilustrowane czasopismo regionalne”, nr 4, 1931 s. 45
Autor: nieznany
Zachowano oryginalną pisownię.

Damian Jasko

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Pasjonat historii lokalnej i nie tylko.