Inne

Historia OSP Andrzejewo cz. 2 do roku 1974

Na koniu Naczelnik OSP w Andrzejewie Kazimierz Raczyński i grupa strażaków na wozie ogumionym strażackim ze sprzętem przeciwpożarowym, rok 1949. Źródło: Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie.

Podczas działań wojennych w latach 1939-44 doszczętnie zostało zniszczone Andrzejewo, a wraz z nim drewniana remiza i sprzęt pożarniczy. Zginęło też wielu członków Straży. Pierwsze zebranie organizacyjne po wojnie obyło się w roku 1946. Wkrótce zakupiono drewniany barak, który pełnił rolę remizy. Nowym naczelnikiem został Hipolit Świerżyński. W roku 1947 kolejnym naczelnikiem mianowano Kazimierza Raczyńskiego. Rok później remiza była całkowicie wyremontowana i doprowadzona do stanu użyteczności. Zakupiono wówczas pompę i kilka węży. W 1950 r. OSP Andrzejewo wzbogaciła się o wóz strażacki z gumowymi oponami i komplet węży gaśniczych, a w roku następnym Komenda Powiatowa Straży Pożarnych przekazała dodatkowo pompę mechaniczną wraz z kompletnym wyposażeniem.

W latach następnych dokupiono podstawowego sprzętu podręcznego oraz elementów umundurowania. W roku 1956 jednostka wzbogaciła się o przydziałową, nowoczesną pompę M-80, wraz z kompletnym wyposażeniem oraz o pierwszy wóz pożarniczy GM-Star-20. Samochód był już niestety mocno wyeksploatowany. Między rokiem 1966 a 1969 zaplanowano budowę nowej remizy strażackiej. W międzyczasie stary, wysłużony barak, który pełnił rolę remizy, został sprzedany, a sprzęt gaśniczy przechowywano w pobudowanej na ten cel szopie. W roku 1969 zezłomowano również wóz pożarniczy (GM-Star-20), a jego miejsce zastąpił nowy – „Żuk”.

W 1967 roku rozpoczęto budowę nowej strażnicy, która ukończona została w roku 1971. Ogólny koszt budowy wyniósł 600000 złotych. Połowę tej kwoty OSP Andrzejewo wypracowała we własnym zakresie. Posiadanie własnego, murowanego budynku, zmieniło uciążliwe warunki funkcjonowania straży w latach powojennych. Strażacy w końcu doczekali się odpowiedniego zaplecza do przetrzymywania sprzętu gaśniczego. Remiza stała się także swoistym centrum życia kulturalnego osady.

W 1972 r. wybrano nowego naczelnika. Został nim Tadeusz Matel. W tym też roku prezesem OSP w Andrzejewie został Kazimierz Mierzejewski. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych podjęto kroki w sprawie budowy ogrodzenia niedawno powstałej remizy strażackiej, ułożeniu betonowych chodników oraz odmalowania części obiektu. W latach 1972-1973 czterech strażaków, na mocy uchwały Zarządu Głównego OSP, zostało odznaczonych Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Rok 1974 przyniósł kolejne zmiany. Najważniejszą jest wymiana wysłużonego wozu pożarniczego „Żuk”, na nowocześniejszy i praktyczniejszy „Star 25 GSBAM”.

Głównym zadaniem OSP Andrzejewo było gaszenie pożarów na terenie gromady czy gminy, każdego roku odnotowywano od kilkunastu do kilkudziesięciu takich akcji. Do największego pożaru w omawianym okresie doszło w Andrzejewie 28 sierpnia 1960 roku. Podczas dorocznego odpustu ku czci świętego Bartłomieja w jednej z zagród wybuch pożar. Zdarzenie było spowodowane zaprószeniem ognia przez osoby palące papierosy. Silny wiatr sprawił, że pożar zaczął się szybko rozprzestrzeniać. Akcja gaśnicza trwał do godziny 23. Brały w niej udział liczne zastępy straży pożarnej m.in. z: Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej, Zambrowa, Czyżewa, Szumowa, Jasienicy, Zarąb Kościelnych, Szulborza, Gostkowa. W wyniku pożaru spłonęło pięć budynków mieszkalnych, dziesięć stodół drewnianych, dziewięć drewnianych obór, pięć szop, jedna kuźnia, liczne ziemiopłody, narzędzia i maszyny oraz materiał budowlany. Wielu mieszkańców Andrzejewa straciło dobytek życia. Straty były by dużo większe, gdyby nie postawa strażaków. 

W omawianym okresie rycerze świętego Floriana z Andrzejewa brali udział także w wielu akcjach zamiejscowych. Do najważniejszych można zaliczyć: gaszenie masowego pożaru we wsi Modzele w okolicach Zambrowa (1953 r.); dwudniowa akcja zapobiegawcza przeciwpowodziowa w Nowym Dworze (1963 r.); gaszenie powiatu we wsi Godlewo – Baćki, gmina Boguty (1966 r.); gaszenie wielkiego pożaru w miejscowości Wąsewo (1968 r.); gaszenie pożaru we wsi Strenkowo w gminie Nur. Udział OSP Andrzejewo w likwidacji pożarów zamiejscowych wynikał z przekwalifikowania jej na jednostkę „S”.


Bibliografia:

  1. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie

Zdjęcie w nagłówku: Na koniu Naczelnik OSP w Andrzejewie Kazimierz Raczyński i grupa strażaków na wozie ogumionym strażackim ze sprzętem przeciwpożarowym, rok 1949. Źródło: Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie.

Damian Jasko

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Pasjonat historii lokalnej i nie tylko.