Ludzie

Ksiądz Leonard Załuska – założyciel Ochotniczej Straży Ogniowej w Andrzejewie

Ksiądz Leonard Załuska

Ksiądz Leonard Załuska przyszedł na świat 4 lutego 1865 roku we wsi Godlewo – Cechny w drobnoszlacheckiej rodzinie. Był szóstym z dziewięciorga dzieci Wawrzyńca Piotra i Antoniny Marty z Jabłonowskich. Rodzice dbali o dobre wykształcenie oraz patriotyczne i pobożne wychowanie swoich pociech. Starali się przekazać im jak najlepsze cechy. O ojcu ks. Leonard pisał: „Zaszczytów unikał przez wrodzoną pokorę i skromność, że acz w całej okolicy miał mir i poważanie… Sam niemal

Książki

Alicja Wysocka, Dzieje Rodziny Załusków, Andrzejewo 2015

Alicja Wysocka, Dzieje Rodziny Załusków

Od kilkunastu lat możemy zaobserwować niesłabnącą popularność badań genealogicznych oraz zainteresowanie historią i swoim pochodzeniem. Niekiedy ta ciężka praca owocuje publikacjami prezentującymi losy poszczególnych rodzin. Tak jest w przypadku pani Alicji Wysockiej, która pewnego świątecznego wieczoru, zainspirowana przez wnuczka, postanowiła stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny. Jednak na samym drzewie nie poprzestała, po trzech latach żmudnej pracy powstała niezwykła książka zatytułowana: „Dzieje Rodziny Załusków”. Została ona wydana

Sport

Kroniki LKS Fortuna: Część I – Rys historyczny

Akcja z meczu rozgrywanego na boisku przy ul. Srebińskiej, na początku lat 60-tych XX wieku

Rozpoczynamy cykl artykułów na temat historii piłki nożnej w Andrzejewie. Pierwszy tekst jest przekrojem tej historii od początków futbolu na naszych ziemiach aż do odrodzenia struktur LZS po dość długiej stagnacji w roku 1989. Następne będą już zawierały dość szczegółowe opisy poszczególnych sezonów. Opowiemy o rozgrywkach, turniejach, meczach, przybliżymy sylwetki zawodników, nie zabraknie też ciekawostek. Kiedy właściwie powstała Fortuna? Historię naszego klubu należy zacząć właśnie od tego

Zdjęcia

Stare zdjęcia

Sklep w Andrzejewie z 1949 roku, stare zdjęcia

21 grudnia 2007 roku poprosiliśmy osoby odwiedzające Andrzejewo.info o przejrzenie domowych archiwów, gdzie mogą znajdować się stare zdjęcia charakterystycznych miejsc, ważnych wydarzeń lub uroczystości z terenu gminy i parafii Andrzejewo. Zachęcaliśmy do podzielenia się fotografiami z innymi czytelnikami poprzez zamieszczenie ich na stronie Andrzejewo.info. Zdjęcia oceniane były od 23 marca do 15 kwietnia 2008 roku przez użytkowników Andrzejewo.info. Zostały wybrane dwie fotografie. Pierwsze zdjęcie

Prymas Tysiąclecia

Kardynał Stefan Wyszyński

Kardynał Stefan Wyszyński w Andrzejewie

Stefan Wyszyński urodził się w dniu 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Polska rozdarta była wówczas między trzech zaborców. Zuzela pozostawała pod panowaniem rosyjskim. Stefan zatem od dziecka poznał smak niewoli i ukochał Polskę. Nad jego dzieciństwem zaciążyło dramatyczne wydarzenie śmierci matki. Umarła, kiedy miał zaledwie 9 lat. Przez całe życie tęsknił za nią. Ta tęsknota skierowała jego serce ku Matce

Historia miejscowości

Historia Andrzejewa

Kościół ze starą, drewnianą wieżą i dzwonnicą

Andrzejewo znajduje się na terytorium historycznego Mazowsza. Tą częścią Polski rządzili książęta z linii piastowskiej. Po bezpotomnej śmierci Stanisława i Janusza III ich siostra Anna w 1526 r. przekazała księstwo królowi Zygmuntowi Staremu. Od tego czasu Mazowsze dzieliło się na trzy województwa: płockie, rawskie i mazowieckie. Województwo mazowieckie składało się z dziesięciu ziem, m.in. z ziemi nurskiej, na która składały się powiaty: kamieniecki, nurski i ostrowski. Taki podział przetrwał do rozbiorów Polski.

Andrzejewo.info

Reaktywacja Andrzejewo.info

Kod HTML

Pomysł stworzenia strony pojawił się w październiku 2001 roku. Impulsem do jej powstania był brak możliwości znalezienia, w tym czasie, informacji o Andrzejewie w Internecie. Pierwsze, próbne wersje zaczęły powstawać w listopadzie 2001 roku na dysku lokalnym mojego komputera. 29 grudnia 2001 roku pod adresem www.andrzejewo.prv.pl pojawiła się najprawdopodobniej pierwsza strona w Internecie poświęcona miejscowości Andrzejewo. W listopadzie 2003 roku na stronie pojawiło się forum dyskusyjne. Moderatorem