Kronika

Konkurs „Nasi przodkowie dla Niepodległej” – warsztaty dla uczestników projektu

Nasi przodkowie dla Niepodległej - warsztaty

4 października w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo odbyły się warsztaty dla wszystkich biorących udział w konkursie „Nasi Przodkowie dla Niepodległej”. Zajęcia zatytułowane „Jak i gdzie szukać śladów historii?” poprowadził prezes Stowarzyszenia Wizna 1939 pan Dariusz Szymanowski. Młodzi badacze naszych lokalnych dziejów mogli zapoznać się z warsztatem pracy historyka, dowiedzieli się jak należy się dobrze przygotować do przeprowadzenia wywiadu, jakich narzędzi użyć i na co zwrócić szczególną uwagę. Każdy ze słuchaczy mógł zadać pytanie, podzielić się własnym doświadczeniem, przedstawić temat swojej pracy, powiedzieć o problemach, które napotkał i uzyskać cenne wskazówki. Najbardziej aktywni otrzymali od prowadzącego nagrody książkowe. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wzięło w nim udział około trzydziestu uczestników.

Konkurs „Nasi przodkowie dla Niepodległej”, ma charakter edukacyjny i popularyzatorski. Główne jego cele to:

  • mobilizowanie młodzieży do gromadzenia i badania źródeł historycznych oraz prezentowania historii w interesujący i twórczy sposób;
  • upamiętnienie i opisanie osób walczących o niepodległość Polski do roku 1956, związanych z gminą Andrzejewo, w różnoraki sposób z racji zamieszkania, urodzenia, działalności. Obszarem poszukiwania do wybranego tematu mogą być różne sfery życia: nie tylko walka, konspiracja ale również trudna i odpowiedzialna praca;
  • upamiętnianie i opisanie martyrologii mieszkańców gminy Andrzejewo;
  •  zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode poprzez dzielenie się wiedzą historyczną;
  • pobudzenie aktywności społecznej promującej integrację pokoleniową.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo przy współpracy Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Stowarzyszenia Wizna 1939. Honorowy patronat nad konkursem sprawują Muzeum – Dom Rodziny Pileckich i Wójt Gminy Andrzejewo.

Projekt dofinansowany jest przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”.

Damian Jasko

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Pasjonat historii lokalnej i nie tylko.