Z życia TRZA

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej

Drugi Piknik Rodzinny TRZA

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej zaczęło oficjalnie działać jako stowarzyszenie zwykłe 3 marca 2003 r. Jego założycielami była czwórka mieszkańców Andrzejewa mająca wolę i zapał do działania na rzecz swojej małej ojczyzny. Z uwagi na fakt, że stowarzyszenie to było organizacją niewielką, taką też posiadało siłę przebicia. Do jego najważniejszych osiągnięć można zaliczyć wytyczenie pierwszej w gminie ścieżki rowerowej, wnioskowanie z pozytywnym skutkiem w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrowi Maz. o oznakowanie drogi na Czyżew, którego brak sprawiał wcześniej kierowcom ogromne problemy oraz przede wszystkim przyczynienie się w do powstania obecnego Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej.

Jesienią 2005 roku, z inicjatywy grupy mieszkańców Gminy Andrzejewo skupionych wokół forum dyskusyjnego na stronie Andrzejewo.info, powstała idea reaktywacji Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej jako stowarzyszenia rejestrowego. Nowy rozdział w historii TRZA rozpoczął się 18 marca 2006 roku. Wtedy właśnie odbyło się zebranie założycielskie, na którym wybrano komitet założycielski i władze stowarzyszenia. Podjęta została uchwała o założeniu stowarzyszenia i pierwsze uchwały dotyczące działania, przyjęto też statut. Następnie rozpoczęła się długa i żmudna procedura związana z zarejestrowaniem stowarzyszenia, zakończona sukcesem 10 sierpnia 2006 roku.

Równolegle z procedurą rejestracyjną prowadzona była działalność. Pierwszym sukcesem nowego TRZA było zakwalifikowanie do projektu „Dyplom z marzeń” w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, mającego na celu wsparcie utalentowanej i ambitnej młodzieży z ubogich rodzin w starcie na studia. W wyniku realizacji projektu udało się ufundować stypendia na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich dla młodzieży z gminy Andrzejewo. Uczestnictwo w programie kontynuowane było wielokrotnie w latach kolejnych.

W drugiej połowie 2006 roku Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej rozpoczęło wydawanie lokalnej gazetki „Nasza Gmina Andrzejewo”, dostępnej bezpłatnie w formie drukowanej i elektronicznej. Gazetka poruszała lokalne problemy, prezentowała historię okolic, miejscowch przedsiębiorców, promowała „Ziemię Andrzejewską” oraz opisywała sprawy i działania związane z realizacją celów statutowych stowarzyszenia.

29 października 2006 roku na Zgromadzeniu Ogólnym zatwierdzone zostało logo Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Po raz pierwszy zostało ono zaprezentowane w 2 numerze gazetki „Nasza Gmina Andrzejewo”.

Kolejnym dużym krokiem było zbudowanie koalicji do programu „Działaj lokalnie” finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, a realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach tego programu 6 maja 2007 roku, na terenie Gminnego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie, odbył się „Piknik rodzinny” zorganizowany przez Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej oraz Gminne Gimnazjum. Dzięki udziałowi w programie „Działaj lokalnie” wyznaczona została też trasa rowerowa przebiegająca przez Andrzejewo. Przeprowadzone zostały szkolenia z agroturystyki, a także inne działania mające na celu uatrakcyjnienie turystyczne gminy.

Jesienią 2007 roku członkowie TRZA rozpoczęli dyskusję nad możliwością ustanowienia herbu Gminy Andrzejewo. Według tych rozważań herb miałby się odwoływać do historii, a w szczególności do założyciela Andrzejewa – Andrzeja Krzyckiego poprzez użycie inicjałów A.C. Miało to miejsce dwa lata przed przyjęciem przez Radę Gminy uchwały zatwierdzającej herb i flagę Gminy Andrzejewo.

1 czerwca 2008 roku po raz drugi został zorganizowany Piknik Rodzinny, który przebiegał pod hasłem pomocy dla chorego Damiana z Andrzejewa. Impreza zakończyła się wielkim sukcesem. Sprzedano wszystkie licytowane przedmioty, a nawet… młotek służący do przeprowadzenia licytacji.

Przez cały czas stowarzyszenie zajmowało się przybliżaniem historii lokalnej na łamach gazetki „Nasza Gmina Andrzejewo”, organizowaniem konkursów literackich i fotograficznych oraz zacieśnianiem współpracy z partnerskimi organizacjami i samorządami.

W kwietniu 2011 roku, z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, stowarzyszenie zorganizowało zbiórkę książek dla biblioteki publicznej w Andrzejewie. 3 maja odbyła się Majówka Przy Akordeonie, z której dochód wspomógł organizację III Pikniku Rodzinnego. 21 sierpnia odbyły się w Andrzejewie Dni Kukurydzy, w których po raz pierwszy udział wzięło TRZA, przeprowadzając m.in. konkurs z wiedzy o gminie i historii gminy.

W dniach 7–19 grudnia 2011 roku po raz drugi przeprowadzona została zbiórka w ramach akcji charytatywnej „Zostań Mikołajem”. Ilość zebranych produktów spożywczych znacznie przewyższyła oczekiwania wszystkich członków stowarzyszenia. Zorganizowane zostały 84 paczki, które trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy.

W 2011 roku Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej wystąpiło z obywatelską inicjatywą, przedkładając wniosek o przedstawienie pod obrady Rady Gminy Andrzejewo projektu uchwały mającej na celu nadanie nazw istniejącym, a nie posiadającym nazwy ulicom w Andrzejewie. W roku 2012 Rada Gminy Andrzejewo przychyliła się do tego wniosku, nadając nazwy ulicom: Andrzeja Krzyckiego, Cmentarnej, Łąkowej, Świerkowej, Miłej i Sportowej.

W 2012 roku TRZA wzięło udział w majówce zorganizowanej w parku parafialnym w Andrzejewie. Ideą przyświecającą organizacji imprezy było wskrzeszenie majówek i akademii, które odbywały się w tym urokliwym miejscu w dwudziestoleciu międzywojennym, a organizowane były przez Szkołę Podstawową, parafię, czy też działające przy parafii Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

W latach 2012-2017 stowarzyszenie brało udział w programie Stypendiów Pomostowych, którego administratorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Dzięki temu ośmiu maturzystów z terenu gminy Andrzejewo otrzymało stypendia na pierwszy rok studiów, na łączna sumę 40 tysięcy złotych.

Ważnym elementem działalności TRZA jest upamiętnianie i pielęgnowanie lokalnej historii. Czynione jest to poprzez prowadzenie strony Andrzejewo.info, przygotowywanie wystaw oraz projektów edukacyjnych. Cyklicznym wydarzeniem staje się gra terenowa „Ostatnia bitwa 18 DP” przygotowywana we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Andrzejewo.

W opisywanym okresie Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej podejmowało wiele więcej różnych aktywności, których nie sposób zamieścić w tym krótkim opracowaniu, będącym subiektywnym spisem najważniejszych wydarzeń w historii stowarzyszenia. O wszystkich lub zdecydowanej większości można przeczytać w archiwalnych wydaniach gazetki „Nasza Gmina Andrzejewo” na stronie www.trza.andrzejewo.info.


Bibliografia:

  1. Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, Nasza Gmina Andrzejewo Gazetka Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, Nr 1 (1)/2006
  2. Oficjalne logo Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, Nasza Gmina Andrzejewo Gazetka Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, Nr 2 (2)/2006
  3. Dobre inicjatywy, Głos Katolicki, 04.02.2007
  4. Piknik Rodzinny, Nasza Gmina Andrzejewo Gazetka Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, Nr 2 (4)/2007
  5. Jaki herb dla Gminy Andrzejewo?, Nasza Gmina Andrzejewo Gazetka Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, Nr 3 (5)/2007
  6. Gmina Andrzejewo ma swój herb i flagę, Tygodnik Ostrołęcki, 17.08.2009
  7. II Piknik Rodzinny, Nasza Gmina Andrzejewo Gazetka Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, Nr 2(7)/2008
  8. Nazwy ulic, Nasza Gmina Andrzejewo Gazetka Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, Nr 3(20)/2011
  9. Z życia TRZA, Nasza Gmina Andrzejewo Gazetka Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, Nr 2(22)/2012

Zdjęcie w nagłówku: II Piknik Rodzinny, Nasza Gmina Andrzejewo Nr 2 (7)/2008

Sebastian Jasko

Pomysłodawca i twórca prawdopodobnie pierwszej strony internetowej o Andrzejewie.