Książki

Pamiętamy i chcemy pamiętać, Andrzejewo 2017

Pamiętamy i chcemy pamiętać

Jesienią 2017 roku ukazała się nakładem Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo, niewielka, licząca pięćdziesiąt stron publikacja, zatytułowana „Pamiętamy i chcemy pamiętać”. Mogła ona powstać dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Książeczka stanowiła podsumowanie obchodów 78 rocznicy bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Wśród autorów opracowania znaleźli się: Dariusz Szymanowski – prezes Stowarzyszenia Wizna 1939 oraz nauczyciele z terenu gminy Andrzejewo: Iwona Majewska, Agnieszka Przychodzeń, Ewa Warszawin, Barbara Nagórka i Damian Jasko. Słowo wstępne napisał Michał Rutkowski. Bez wątpienia dużym atutem pracy są liczne umieszczone w niej archiwalne zdjęcia, z których część nigdy wcześniej nie były publikowana. Pochodzą one m.in. ze zbiorów: rodziny Kosseckich, rodziny Hertlów, Jerzego Dąbrowskiego, Bogdana Godlewskiego czy Archiwum Parafii Andrzejewo.

Pierwszy, niewielki fragment publikacji ma charakter wprowadzający i stanowi opis tragicznych i krwawych wydarzeń, jakie miały miejsce na polu bitwy 12 i 13 września 1939 roku. Kolejna część zatytułowana została „Pamiętaliśmy 1939 -2017”. Autorzy opisali w niej różne formy upamiętnienia żołnierzy 18 Dywizji Piechoty w ciągu ostatnich siedemdziesięciu ośmiu lat. Znajdziemy tam między innymi informacje na temat budowy Mauzoleum, odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy 18 pułku artylerii lekkiej, nadania szkole w Andrzejewie imienia 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej. Nie zabrakło także miejsca na przypomnienie znacznie późniejszych wydarzeń jak: nadanie szkole sztandaru, sadzenie dębu poświęconego generałowi Kosseckiemu. Ostatnia część to właściwie relacja z uroczystości 78 rocznicy bitwy. Autorzy przedstawili także plany na przyszłość. Odnajdziemy tu więc informacje o planowanym remoncie Mauzoleum i utworzeniu Izby poświęconej ostatniej bitwie 18 Dywizji Piechoty.

Część tekstów i zdjęć znajdujących się w prezentowanej publikacji zostanie umieszczona na naszej stronie.

Okładka książki "Pamiętamy i chcemy pamiętać"
Okładka książki “Pamiętamy i chcemy pamiętać”

Damian Jasko

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Pasjonat historii lokalnej i nie tylko.