Książki

A. Cz. Dobroński, M. Żochowski, Monografia Gminy Szumowo, Szumowo 2018

Monografia Gminy Szumowo

We wrześniu 2018 roku ukazała się Monografia Gminy Szumowo. Ta długo oczekiwana książka została zaprezentowana mieszkańcom gminy i okolicznym pasjonatom historii podczas spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. W spotkaniu udział wzięli także autorzy publikacji, dobrze nam znani z badań nad historią Andrzejewa: profesor Adam Czesław Dobroński i doktor Mieczysław Żochowski, którzy przybliżyli historię powstawania książki i związane z tym problemy. Prace nad książką, zbieranie materiałów, relacji i fotografii rozpoczęto już w latach dziewięćdziesiątych. Zainicjował je znany mieszkańcom gmin Szumowo i Andrzejewo wieloletni działacz samorządowy i społeczny Władysław Polak a wspierał go w tym Edward Lipiński.

Książka jest ciekawą próbą przedstawienia bogatej historii gminy Szumowo i jej mieszkańców. Składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym zostały omówione m. in. dzieje tych ziem w średniowieczu i proces osadnictwa z XV wieku. Ważne miejsce zajmuje tu powstanie parafii. Kolejne dwa rozdziały poświęcone są historii Szumowa i okolicznych wsi w czasie zaborów. Na uwagę zasługuje dość liczny udział mieszkańców tych terenów w powstaniu styczniowym. Ostatni czwarty rozdział to kronika dwudziestolecia międzywojennego. Wszystko to zostało wzbogacone dużą ilością zdjęć, niestety większość z nich wykonano współcześnie. Książka kończy się na roku 1939. Z tego okresu pochodzi umieszczona w publikacji „Księga należności z racji ubezpieczenia użytków budowli z 1938/39 roku”. W tym miejscu wielu mieszkańców Gminy Szumowo z pewnością znajdzie swoich przodków.

Okładka książki "Monografia Gminy Szumowo"
Okładka książki “Monografia Gminy Szumowo”

Damian Jasko

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Pasjonat historii lokalnej i nie tylko.