Z życia TRZA

TRZA w XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych

Stypendia Pomostowe

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej informuje, że bierze udział w XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Dzięki temu jedna osoba z terenu gminy Andrzejewo będzie mogła otrzymać stypendium w wysokości 700 zł miesięcznie przez okres pierwszego roku studiów. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku spełniają następujące kryteria:

  1. Mieszkają na terenie Gminy Andrzejewo,
  2. Pochodzą z rodzin w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1960 zł (dochód brutto wyliczony z czerwca 2021 r.),
  3. Osiągnęli dobry wynik na egzaminie maturalnym (min. 100 punktów),
  4. Zostali przyjęci na I rok dziennych studiów realizowanych w polskich państwowych uczelniach.

Szczegółowych informacji na temat zasad Programu udzielają członkowie Zarządu Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Chętni do wzięcia udziału w programie mogą również zgłaszać chęć uczestnictwa na adres e-mail trza@andrzejewo.info. Program stypendiów jest adresowany do uzdolnionych, ambitnych młodych ludzi w trudnej sytuacji materialnej. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 30 lipca 2021 roku.

Regulamin programu stypendiów pomostowych (plik PDF).

Damian Jasko

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Pasjonat historii lokalnej i nie tylko.