Prymas Tysiąclecia

Prymas Tysiąclecia w pamięci mieszkańców Andrzejewa cz. 2

Kościół Parafialny w Andrzejewie
Obchody siedemdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich

W roku 1994 w diecezji łomżyńskiej odbyły się uroczystości dziękczynne za Prymasa Tysiąclecia w 70. rocznicę Jego święceń kapłańskich. Konferencja Episkopatu Polski odbyła się 17 i 18 czerwca w Łomży. Po jej zakończeniu 19 czerwca Biskupi udali się do Zuzeli. Po drodze gościli w parafii Andrzejewo gdzie zostali gościnie przyjęci przez parafian.

W kościele w Andrzejewie została odprawiona uroczysta Msza Św., na którą przybyło około 60 gości na czele z Prymasem Józefem Glempem. Zostali przywitani przez tutejszego proboszcza księdza Józefa Mierzejewskiego. Oprawę artystyczną przygotowali członkowie chóru kościelnego i orkiestry parafialnej. W kaplicy przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej biskupi wraz z wiernymi modlili się o rychłą beatyfikacje Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego. Następnie udali się na cmentarz parafialny, gdzie spoczywa św. pamięci Julianna Wyszyńska matka Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po krótkiej modlitwie goście odjechali do Zuzeli.

Przedstawiciele Episkopatu Polski ramach obchodów siedemdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich Prymasa Tysiąclecia odwiedzili cmentarz w Andrzejewie i modlili się przy grobie Julianny Wyszyńskiej
Przedstawiciele Episkopatu Polski ramach obchodów siedemdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich Prymasa Tysiąclecia odwiedzili cmentarz w Andrzejewie i modlili się przy grobie Julianny Wyszyńskiej
Obchody setnej rocznicy urodzin

W dniach od 3 do 6 sierpnia 2001 roku obchodziliśmy Prymasowskie Dni Kościoła Łomżyńskiego, które upamiętniały setną rocznicę urodzin Stefana Wyszyńskiego. Uroczystości odbywały się w wielu miejscach naszej diecezji, przede wszystkim w Zuzeli i w Łomży. 5 sierpnia w godzinach porannych główne obchody przeniosły się do Andrzejewa. W tutejszej świątyni o godz. 9:00 młodzież wystąpiła z montażem słowno-muzycznym poświęconym osobie Prymasa Tysiąclecia.

Po zakończeniu części artystycznej rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ordynariusz diecezji drohiczyńskiej bp Antoni Dydycz. W koncelebrze wzięli udział: bp Tadeusz Werno z Koszalina i bp Tadeusz Zawistowski z Łomży, który w imieniu bp Stanisława Stefanka i całego Kościoła lokalnego powitał przybyłych biskupów, kapłanów i wiernych. Następnie głos zabrali przedstawiciele parafii: dzieci, młodzież i rodzice wyrazili radość z obecności dostojnych gości i zapewniali, że będą wpatrywać się w postać Prymasa Tysiąclecia zgłębiając jego życie i nauczanie. Na zakończenie uroczystości młodzież po raz kolejny uczciła śpiewem swego Wielkiego Rodaka. 

Gminne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego ustanowiono rok 2001 – Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Społeczność Gminy Andrzejewo aktywnie włączyła się w obchody tego jubileuszu. Obok wspomnianych uroczystości kościelnych, ważnym wydarzeniem w życiu mieszkańców miało być oddanie do użytku budynku gimnazjum. Szkole, na podstawie uchwały Rady Gminy z 26 lutego 2001 roku, nadano imię: „Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Zanim została przyjęta powyższa uchwała sołtys wsi Andrzejewo Jan Cimoch wystąpił z propozycją wykonania popiersia Prymasa Tysiąclecia. Ostatecznie została ufundowana pamiątkowa tablica, którą umieszczono na budynku nowej szkoły. Inną sugestię zgłosił radny Witold Kałuski – zaproponował, aby wykonać sztandar dla gimnazjum z wizerunkiem kardynała Wyszyńskiego. Sztandar został wykonany i przekazany dyrektorowi szkoły Wojciechowi Strzeszewskiemu, jako dar społeczeństwa gminy.

Nowy budynek gimnazjum oddano do użytku podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2001/2002. Początek uroczystości ustalono na godzinę ósmą. W parafialnej świątyni stawili się licznie zaproszeni goście, uczniowie, mieszkańcy Andrzejewa i okolicznych wsi. W czasie mszy, której przewodniczył Prymas Polski Józef Glemp, został poświęcony sztandar szkoły. Po nabożeństwie uroczysty pochód ruszył w kierunku gimnazjum, gdzie na placu przed szkołą miała miejsce dalsza część uroczystości. Po licznych przemówieniach po raz pierwszy oficjalnie otwarto drzwi szkoły. Ksiądz kardynał Józef Glemp poświęcił ufundowaną przez mieszkańców gminy pamiątkową tablicę na cześć patrona szkoły, po czym odbyło się uroczyste ślubowanie i zakończono oficjalną część uroczystości. W szkole otwarto izbę pamięci, w której znalazły się pamiątki powiązane z osobą kardynała Wyszyńskiego.

W dniu otwarcia budynku Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie odsłonięto tablicę upamiętniająca kardynała Wyszyńskiego
W dniu otwarcia budynku Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie odsłonięto tablicę upamiętniająca kardynała Wyszyńskiego
Skwer przy kościele

W roku 2014 w ramach projektu pn. “Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Andrzejewo poprzez zagospodarowanie skweru nad rzeką Mały Brok” wykonywanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 “Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.2. Turystyka” zagospodarowano teren przy kościele. Obszar ten objęty jest ochroną konserwatorską.

Miejsce ma bogatą historię i było bliskie także Prymasowi Tysiąclecia. Tu młody Stefan Wyszyński lubił spędzać wolne chwile. Jego siostra – Janina Jurkiewicz – tak opisała obecny skwer: “…Za parkanem kościelnym staw porośnięty trzciną, wiele ptactwa wodnego. Ze stawem związana jest legenda. Głosi ona, że dawniej podczas wielkiej wojny dzwony kościelne przekuwano na armaty. Na dzwonnicy kościoła w Andrzejewie są też takie dzwony. Najwspanialszy z nich, z mosiądzu, miał na imię “Andrzej”. Dzwon ten postanowił się bronić. Gdy miasto spało, wydostał się z dzwonnicy i zanurzył między trzcinami w bagnistym stawie. Ludzie czystego serca i bez grzechu mogą nocą usłyszeć jego głęboką i melodyjną muzykę. Stefan także wsuwał w trzcinę deskę, by po niej dostać się do ucha dzwonu, ale deska była za krótka. A szkoda. Legenda jednak nie dawała mu spokoju. – Chyba grzeszny jestem. Nic nie słyszę. Nie słyszę muzyki dzwonu – mówił Stefan sam do siebie, póki nie usnął…”

Obecnie zagospodarowany skwer jest nie tylko miejscem w którym można będzie spędzić wolny czas, ale również upamiętniającym postać Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Znajduje się tam kamień, na którym zostały wyryte słowa Prymasa: “W TEJ ŚWIĄTYNI W ANDRZEJEWIE KSZTAŁTOWAŁO SIĘ, ROZWIJAŁO I DOCHODZIŁO DO ŚWIADOMOŚCI MOJE POWOŁANIE KAPŁAŃSKIE.” Postawiona tablicę z tekstem opisującym związki rodziny Wyszyńskich z Andrzejewem.


Bibliografia:

  1. Czas nigdy Go nie oddali. Wspomnienia o Stefanie Kardynale Wyszyńskim, pod red. A. Rastawickiej, B. Piaseckiego, Warszawa 1994

Zdjęcie w nagłówku: Kamień na skwerze przy kościele

Damian Jasko

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Pasjonat historii lokalnej i nie tylko.