Inne

Gmina Jasienica

Przebój: ilustrowane czasopismo regionalne

Opis gminy Jasienica pochodzi z gazety “Przebój: ilustrowane czasopismo regionalne”, nr 4, 1931 s. 45
Autor: nieznany
Zachowano oryginalną pisownię.


Gmina zajmuje 15005 hektarów obszaru, ludności 6881, administracyjnie podzielona jest na 20 sołectw.

Gleba na ogół jest dobra, przeważnie pszenno – buraczana. Kultura rolna drobnych gospodarstw stoi wyżej średnio i o jej podniesienie starają się sami gospodarze, którzy stosują nawozy sztuczne. Istniejące dwa kółka rolnicze są dość żywotne i prowadzą poletka doświadczalne z konkursami. W hodowli bydła zaczyna się rozwijać rasa czerwona polska, Sejmik zaś utrzymuje dwa knury zarodowe w. b. ang. Czynne są dwie mleczarnie spółdzielcze, które dobrze prosperują. Gmina przeważnie jest skomasowana i prace postępują dalej naprzód.

Gmina należy do spółki drogowej budowy szosy Ostrów – Andrzejewo, drogi gruntowe są poprawiane i częściowo żwirowane. W roku 1929 założono też jedenaście przepustów betonowych.

Szkoły mieszczą się w czterech budynkach dawnych własnych. Obecnie zbierane są kapitały na budowę siedmioklasowej szkoły, na co jest już 10000 zł.

Straży pożarnych jest siedem, z tych dwie dość dobrze wyekwipowane. Czynne są trzy oddziały Strzelca. Dwa Stowarzyszenia Młodzieży, jedna Kasa Stefczyka.

W czasie wojny gmina została doszczętnie zniszczona wskutek działań wojennych.

Ogólnie budżet gminy na rok 1930-31 wynosi 33083 złotych 83 grosze, w tem na szkolnictwo 7289 złotych 72 grosze, na opiekę społeczną 2083 złote 19 groszy.

W skład Rady Gminnej wchodzą panowie: Fetkowski Wacław, Jastrzębski Stanisław, Litwa Stanisław, Kempisty Stanisław, Brzostek Wacław, Wszołkowski Stanisław, Bogucki Stanisław, Malec Jan, Ziemak Jan, Koch Adolf, Predel Jan i Tatko Władysław.

Wójtem gminy od roku 1929 jest pan Wacław Kempisty. Sekretarzem od listopada 1928 roku pan Stanisław Stańczuk. Zastępca sekretarza pan Antoni Zdrodowski.


Opis gminy Jasienica pochodzi z gazety “Przebój: ilustrowane czasopismo regionalne”, nr 4, 1931 s. 45
Autor: nieznany
Zachowano oryginalną pisownię.

Damian Jasko

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Pasjonat historii lokalnej i nie tylko.