Kronika

Podsumowanie projektu Małe Historie Wielkiej Historii

Gra terenowa Ostatnia bitwa 18 Dywizji Piechoty

W listopadzie została zakończona realizacja projektu „Małe historie wielkiej historii”. Od lipca do końca listopada podjęto wiele działań, które skierowane były do młodzieży głównie z terenu gminy Andrzejewo.

13 września 2018 roku odbyła się gra terenowa Ostatnia bitwa 18 Dywizji Piechoty. Wzięło w niej udział 25 uczniów pod opieką 5 opiekunów ze szkół podstawowych w: Andrzejewie, Ołdakach – Polonii, Starej Ruskołęce i Szumowie. Grę poprzedziły dwugodzinne warsztaty dotyczące kampanii wrześniowej. Gra odbyła się według przygotowanego wcześniej scenariusza. Uczniowie na poszczególnych punktach zadaniowych poznawali epizody z bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą i rozwiązywali zadania mające na celu sprawdzenie zdobytej wiedzy. Najlepsza drużyna (Szkoła Podstawowa ze Starej Ruskołęki) otrzymała nagrody – głośniki. Pozostałych wyróżniono pamiątkowymi dyplomami.

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach omawianego projektu był konkurs “Nasi przodkowie dla Niepodległej”. Pierwsze informacje na temat konkursu zostały ogłoszone w lipcu na fanpage ’u Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo i na plakatach. W tym samym miesiącu odbyło się także spotkanie dla osób zainteresowanych projektem, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. We wrześniu w szkołach na terenie gminy Andrzejewo miały miejsce spotkania z uczniami. Zadaniem uczniów było poszukiwanie, odnalezienie i opisanie ciekawych historii w swojej rodzinie i najbliższym otoczeniu. Trzydziestu uczniów uczestniczyło w warsztatach „Jak i gdzie szukać śladów historii” przeprowadzonych przez prezesa stowarzyszenia Wizna 1939 Dariusza Szymanowskiego. Zajęcia odbyły się 4 października. Następnie przez cały miesiąc trwały konsultacje uczestników projektu z nauczycielami historii. Rezultatem ich działań było powstanie prac, w których zaprezentowano sylwetki osób walczących w różny sposób o niepodległość państwa polskiego do roku 1956. Prace zostały zaprezentowane podczas gminnych obchodów upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i spotkały się z zainteresowaniem odbiorów. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymali nagrody rzeczowe – tablety. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono dyplomy pamiątkowe. 

Dwudziestego dziewiątego listopada 45 uczniów i 5 opiekunów (biorących udział w opisanych powyżej zadaniach) w ramach nagrody wzięło udział w wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Dzięki powyższym działaniom udało się osiągnąć następujące cele: wypromowano lokalne dziedzictwo historyczne, poznano historię osób walczących o niepodległość, rozbudzono zainteresowania wydarzeniami rozgrywającymi się w przeszłości na terenie gminy Andrzejewo i okolic, pogłębiono wiedze historyczną na temat udziału lokalnej społeczności w walkach o niepodległość w różnych okresach historycznych, wzmocniono więzi międzypokoleniowe.

Projekt dofinansowany jest przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”.

Damian Jasko

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Pasjonat historii lokalnej i nie tylko.