Z życia TRZA

Spotkanie opłatkowe stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy Andrzejewo

Spotkanie opłatkowe stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy Andrzejewo

Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń z terenu Gminy Andrzejewo spotkali się w sobotę 5 stycznia, w remizie OSP w Andrzejewie na spotkaniu opłatkowym. To już tradycja – takie uroczystości organizowane są od wielu lat.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 19:00. Wśród zaproszonych gości znaleźli się miedzy innymi: ksiądz proboszcz Jerzy Kruszewski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak, Wicestarosta ostrowski Józef Rostkowski, Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, przewodnicząca Rady Gminy Justyna Kazimierczuk, skarbnik Gminy Andrzejewo Ewa Godlewska, kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo Elżbieta Rostkowska oraz przedstawiciele: Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, Zarządu OSP w Andrzejewie, Klubu Seniora w Andrzejewie, Zakonu Rycerzy Kolumba, Koła Gospodyń Wiejskich w Zarębach Warchołach, Koła Gospodyń Wiejskich w Królach Dużych, Koła Gospodyń Wiejskich Pęchratce Małej, Koła Gospodyń Wiejskich Starej Ruskołęce.

W świąteczny nastrój uczestników spotkania wprowadziły panie z Króli Dużych i Warchoł oraz członkowie Klubu Seniora śpiewając kolędy i pastorałki. Również w tym roku został przeprowadzony konkurs na najsmaczniejsze potrawy wigilijne. Po jego rozstrzygnięciu i wręczeniu nagród głos zabrali: Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak oraz wicestarosta ostrowski Józef Rostkowski. Jak na wieczerzę wigilijną przystało nie mogło zabraknąć dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. Później był czas na wspólne biesiadowanie przy tradycyjnym polskim wigilijnym stole – można było skosztować wspaniałych potraw przygotowanych przez przedstawicieli wszystkich organizacji.

Damian Jasko

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Pasjonat historii lokalnej i nie tylko.