Inne

Gmina Warchoły

Przebój: ilustrowane czasopismo regionalne

Opis gminy Warchoły pochodzi z gazety “Przebój: ilustrowane czasopismo regionalne”, nr 4, 1931 s. 43
Autor: nieznany
Zachowano oryginalną pisownię.


Gmina zajmuje 7.092 ha obszaru, ludności 6.020, administracyjnie podzielona jest na 25 sołectw.

Gleba naogół jest dobra, pszenna i żytnio-kartoflana. Kultura rolna drobnych gospodarstw stoi na niżej średnim poziomie, z istniejących zaś 3 kółek rolniczych, tylko jedno przejawia żywszą działalność i prowadzi konkursowe poletka doświadczalne, urządzane przez sejmikowego instruktora rolnego. W gminie utrzymywany jest przez Sejmik 1 knur, jednakże hodowla naogół słabo się rozwija. Komasacja przeprowadzona została w całej gminie za wyjątkiem 2 osiedli. Czynną jest 1 Spółka wodna w Łętownicy, która przeprowadziła już częściową meljorację bardziej zabagnionych łąk, za pomocą rowów otwartych. Czynne tu są 3 mleczarnie spółdz., z tych najlepiej prosperuje w Przezdziecko – Mroczkach, mająca już własny budynek.

W r. 1929-30 zabrukowano w Andrzejewie około 1 klm. drogi, obecnie przystępuje gmina do budowy szosy Ostrów – Andrzejewo – Warchoły na przestrzeni 9 klm, na co już jest częściowo zwieziony kamień. W ciągu 2 lat założono na drogach gminnych 23 przepusty betonowe.

4 szkoły mieszczą się w 14 lokalach wynajętych. Projektowana budowa 7-o klas. szkoły, na co już przygotowano materjał, musi zostać odłożona na czas późniejszy ze względu na obecny kryzys finansowy.

Straże poż. są 4, wszystkie dość dobrze wyekwipowane. Najlepiej wyćwiczoną i wyekwipowaną jest straż w Andrzejewie, która ma własną remizę, motopompę i orkiestrę. Czynne są 2 oddz. Strzelnica, 2 Koła Młodz. Wiej., 1 Kasa Stefczyka.

Wr. 1928 uruchomiono Gminną Kasę Poż. Oszcz. Kapitał zakład. wynosi 2.489 zł. 55 gr. Obrót na 31.XII ub. r. 18.551 zł.

Obecna siedziba gminy – osada Andrzejewo była kiedyś miastem z przywilejami, powstałem w w. XIII z osady Wronie. W czasie wojen szwedzkich miasto zostało zniszczone i od tej pory chyliło się ku upadkowi. W czasie wojny światowej w r. 1915 Andrzejewo zostało doszczętnie spalone, a ludność ewakuowana do Rosji. Odbudowa miasta rozpoczęła się dopiero w r. 1921 i trwa do dzisiejszego dnia. W czasie pożaru ocalał jedynie kościół z XV w., plebanja i organistówka. Obecnie odbywa się tu 6 jarmarków w roku, co przyczynia się powoli do podniesienia osady. W najbliższym czasie przystępuje gmina do budowy własnej rzeźni.

Ogólny budżet na rok 190-31 wynosi 19.944 zł., w tem na szkolnictwo 4.000 zł., na opiekę społ. 500 zł.

W skład Rady Gminnej wchodzą Pp. Władysław Kulesza, Lucjan Szulborski, Antoni Mioduszewski, Józef Przeździecki, Jan Pieńkowski, Antoni Zaręba, Franciszek Pieńkowski, Antoni Godlewski, Jan Dąbkowski, Piotr Jankowski, Andrzej Sutkowski i Paweł Nienałtowski.

Wójtem gminy od r. 1929 jest p. Stanisław Zysik.

Sekretarzem od r. 1929 jest p. Bonifacy Kamiński.

Zast. sekr. p. Daniel Gawlik.

II-gim pomocn. p. Józef Filipowicz.


Opis gminy Warchoły pochodzi z gazety „Przebój: ilustrowane czasopismo regionalne”, nr 4, 1931 s. 43
Autor: nieznany
Zachowano oryginalną pisownię.

Sebastian Jasko

Pomysłodawca i twórca prawdopodobnie pierwszej strony internetowej o Andrzejewie.