Inne

110 lat OSP Andrzejewo

Odznaczenie OSP Andrzejewo Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza

Z okazji wspomnienia św. Floriana – patrona strażaków, w Andrzejewie 3 maja 2018 roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka połączone ze 110 rocznicą utworzenia OSP Andrzejewo.

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pod remizą, na którą stawili się przedstawiciele wszystkich jednostek z gminy wraz z pocztami sztandarowymi. Stąd rycerze św. Floriana przemaszerowali do świątyni, gdzie uczestniczyli w sprawowanej w ich intencji Mszy Świętej, koncelebrowanej przez ks. proboszcza Jerzego Kruszewskiego i ks. prała Radzisława Ambroziaka.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na skwerze za kościołem. Po powitaniu gości dowódca uroczystości druh Witold Jeglikowski złożył raport Wiceprzewodniczącemu Głównego Sądu Honorowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego – Druhowi Andrzejowi Wyszogrodzkiemu, odśpiewano Hymn Narodowy i przedstawiono krótki rys historyczny OSP w Andrzejewie. Wójt Gminy Andrzejewo, druh Michał Rutkowski odczytał List Gratulacyjny i złożył go na ręce Prezesa OSP Andrzejewo druha Kazimierza Mierzejewskiego. Jednostka została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, a jej naczelnik druh Witold Jeglikowski Złotym Znakiem Związku. Również obchodząca w tym roku pięćdziesięciolecie istnienia OSP w Gołębiach – Leśniewo odznaczona została Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. W tym dniu wielu strażaków otrzymało złote, srebrne i brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa”, odznaki „Strażak Wzorowy” oraz odznaczenia za długoletnią, nienaganną służbę społeczną w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: Starosta Ostrowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – druh Zbigniew Kamiński, druh Andrzej Wyszogrodzki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej – st. bryg. Janusz Iwanowski oraz radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego pan Marian Krupiński, który wręczył OSP w Andrzejewie medal Pro Masovia, nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika.

Na zakończenie uroczystość, delegacja wraz z pocztem sztandarowym OSP Andrzejewo udała się na cmentarz, by na grobie założyciela jednostki ks. Leonarda Załuski złożyć kwiaty i zapalić znicz.

Składanie kwiatów na grobie założyciela jednostki księdza Leonarda Załuski
Składanie kwiatów na grobie założyciela jednostki księdza Leonarda Załuski

Zdjęcie w nagłówku: Odznaczenie OSP Andrzejewo Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Damian Jasko

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Pasjonat historii lokalnej i nie tylko.