Parafia i kościół

Kościół pw. NMP Matki Kościoła w Nowym Borku

Kościół pw. NMP Matki Kościoła w Nowym Borku

Wieś Nowy Borek oddalona jest od kościoła w Andrzejewie o dziewięć kilometrów. W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku mieszkańcy chcieli, aby na terenie wioski w remizie zorganizować kaplicę dojazdową. Zawiesili obrazy a ówczesny proboszcz, ks. Bolesław Kozłowski kilka razy odprawił Mszę Świętą. Lokalne władze, pod naciskiem Urzędu Bezpieczeństwa, stanowczo się temu sprzeciwiały. Posunięto się nawet do zerwania podłogi w remizie i plombowania drzwi.

Sytuacja zmieniła się wiosną 1981 roku – gdy trwał tzw. Karnawał Solidarności. Mieszkańcy wsi za namową duszpasterzy zwrócili się do oddziału Solidarności w Zambrowie z prośbą o pomoc w załatwieniu sprawy kaplicy. Interwencja związkowców w Urzędzie Gminy Zambrów okazała się skuteczna. Wyremontowano podłogę naprawiono drzwi i okna. Ksiądz proboszcz Józef Mierzejewski rozpoczął odprawianie niedzielnych mszy świętych w Nowym Borku. Również wiosną 1981 roku Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Łomży ujął w planie budownictwa sakralnego na rok 1981 budowę kaplicy dojazdowej we wsi Nowy Borek gmina Zambrów, parafia Andrzejewo. Rozpoczęto przygotowywanie materiału na budowę nowej kaplicy.

W czerwcu 1983 roku wyznaczono działkę pod budowę kaplicy. Rozpoczęły się również prace budowlane, którymi kierował majster Edwin Tyl z Ruskołęki Parceli. Do końca roku wykonano wykopy i zalano żelbetowe ławy. Robino fundamenty z kamienia licowanego i nasypano piasku pod przyszłą posadzkę.

Od maja 1984 roku ruszyły dalsze prace. Troska o ich postęp została powierzona nowemu wikariuszowi – księdzu Marianowi Niemyjskiemu. 15 lipca odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budujący się kościół w Nowym Borku. Aktu tego dokonał biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej Tadeusz Zawistowski. Wmurowano kamień węgielny i dokument erekcyjny. Budowanemu kościołowi nadano tytuł: Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Fragment kamienia przywiózł z Rzymu ks. Marian Niemyjski. Pochodzi on z grobu św. Piotra i został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Ks. Józef Mierzejewski uzasadniając wybór tytułu kościoła w Nowym Borku pisał: “Tytuł, czyli wezwanie N. M. P. Matki Kościoła jest nowym świętem po Soborze Watykańskim II. Święto to było inspirowane przez biskupów polskich pod przewodnictwem Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponieważ Ks. Prymas spędzał w Andrzejewie lata chłopięce i młodzieńcze, stąd tytuł kościoła ma pewien związek z Jego osobą”.

W kwietniu 1985 roku przystąpiono do realizacji kolejnego etapu prac: dokończono elewację ścian, zbudowano kamienną wieżę kościoła na wysokość ścian, zrobiono stropy.

W roku 1986 wykonano więźbę dachową a dach został pokryty blachą ocynkowaną.

W roku 1987 zamontowano podwójne okna stalowe i oszklono zewnętrzne ramy szkłem zbrojonym. Wykonano drewniane okna w zakrystii i części mieszkalnej. Rozpoczęto montaż instalacji elektrycznej, nagłośnieniowej i odgromowej.

W roku 1988 zakończono budowę wieży. Kościół został otynkowany. Wykonano i zamontowano drzwi z wyjątkiem głównych. 23 maja odbyła się uroczystość odpustowa. Podczas mszy świętej ksiądz proboszcz Józef Mierzejewski poświęcił obraz NMP Matki Kościoła. Jego autorem jest Franciszek Szyłejko z Supraśla. Jest to kopia mozaikowego wizerunku znajdującego się na rogu Pałacu Apostolskiego.

W roku 1989 położono posadzkę. Na prezbiterium i w nawie głównej wykorzystano starą terakotę z kościoła w Andrzejewie, nawy boczne pokryto płytkami lastrykowymi. Od lipca rozpoczęto odprawianie mszy świętych w nowym kościele. W sierpniu wykonano betonowe schody na frontonie kościoła i małe schody boczne.

4 czerwca 1990 roku w święto NMP Matki Koscioła kościół w Nowym Borku został poświęcony przez biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza.

Kościół pw. NMP Matki Kościoła w Nowym Borku, został wykonany z cegły klinkierowej i kamienia. Ta trójnawowa świątynia posiada następujące wymiary: długość 29 metrów, szerokość 18 metrów, wysokość do sklepienia 8,5 metra.


Zdjęcie w nagłówku: Kościół pw. NMP Matki Kościoła w Nowym Borku

Damian Jasko

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Pasjonat historii lokalnej i nie tylko.