Książki

Rocznik Ostrowski – regionalne pismo popularnonaukowe Nr 1-3, 2015 -2017

Rocznik Ostrowski

„Rocznik Ostrowski” to pismo wydawane przez Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”, ma charakter interdyscyplinarny. Publikowane w nim teksty mają związek tematyczny z historycznymi lub współczesnymi dziejami Ziemi Ostrowskiej i terenami przyległymi, dotyczą osób, zdarzeń, przyrody lub zjawisk społecznych. Dotychczas ukazały się trzy numery periodyku. Znajdziemy w nich także artykuły poświęcone wydarzeniom lub osobom bezpośrednio związanym z Gminą lub Parafią Andrzejewo i tak w numerze pierwszym: Bartosz Zakrzewski w tekście zatytułowanym Generał brygady Stefan Kossecki – dowódca 18 DP w Kampanii 1939 r. przedstawił sylwetkę bohatera bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą. W tym samym tomie został zamieszczony obszerny artykuł: Prace remontowe i konserwatorskie w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie i jego otoczeniu w latach 2013 – 2015. W numerze drugim została zaprezentowana książka pani Alicji Wysockiej „Dzieje Rodziny Załusków” oraz biogram pochodzącego ze wsi Kuleszki Eugeniusza Godlewskiego. Wreszcie w numerze trzecim umieszczono sprawozdanie z uroczystości jakie miały miejsce w Andrzejewie 14 stycznia 2017 roku w siedemdziesiąta rocznicę zamordowania ppor. Jana Turowskiego ps. Orlicz. W artykule Amelii Ewy Hoffman Problematyka degradacji zabytkowych założeń parkowych na terenie powiatu ostrowskiego znajdziemy wiele ciekawych informacji na temat parku dworskiego w Zarębach – Bolędach. W dziale Słownik biograficzny Ziemi Ostrowskiej i okolicy zamieszczono biogramy żołnierzy podziemia niepodległościowego, wspomnianego już Jana Turowskiego i mieszkańca wsi Zaręby – Warchoły Jerzego Kuleszy ps. Żbik. Przedstawiona została także sylwetka założyciela Ochotniczej Straży Ogniowej w Andrzejewie księdza Leonarda Załuski.

Damian Jasko

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Pasjonat historii lokalnej i nie tylko.